Hva er lim?

Lim er et kjemisk produkt der oppgaven er å sammenføye ulike materialer.

For å skape kontakt mellom limet og materialet, må limet appliseres flytende.


  • Vannbaserte lim
  • Smeltelim - flytende ved høy temperatur
  • Reaktive lim - stivner ved herding
  • Pulverlim - løses i vann
  • Vannbaserte lim
  • Smeltelim - flytende ved høy temperatur
  • Reaktive lim - stivner ved herding
  • Pulverlim - løses i vann