National Lim Norge

National Lim Norge ble etablert 1.november 1996 som enedistributør for National Adhesives.


Henkels oppkjøp av National Adhesives medførte at vi med virkning fra 1. januar 2011 ble Henkels enedistributør innen forretningsområdet AI Packaging.


Henkel-lim har vært tilgjengelig på det norske markedet i over 50 år. I dag benyttes Henkel-lim innen de fleste bransjer i norsk produserende industri.

Henkel har en rekke produksjonsanlegg i Europa. Her produseres både smeltelim og vannbaserte lim av høyeste kvalitet.